Welkom
Dorpsbelangen Peest
Agenda Peest
Waar stond ie
Van wie b'j der iene
Jeugd in Peest
Nieuw in Peest
Nieuws in Peest 2022
Nieuws in Peest 2021
Peest in de media 21
Wie wil?
Recepten
Man en muziek
Man en schapen
Man en Paard
Glasvezel Peest
woon-werkboerderij P
Verkeer in Peest
Verkeer in Peest 4
Natuur in Peest
Historie Peest
De Lebstaok
Peest het ontstaan
Van Arends tot Prome
het Schepershoes
Schaapdijk 1
DBp 40 jr
jeugdherinneringen
herinneringen 13
bomen in 1990
Assercourant 1986
oud courantennieuws
Peest toen en nu
vliegveld Peest
naamgeving Peest
veldnamen Peest N
veentjes in Peest
Westerveen 2
Westerveen 1
stookhokken
huisslachtingen
De Jagershof
De olde witte
toneel in Peest
geheugen van Drenthe
anno Peest
rederijkerskamer
het werkhuis
erf 6
erf 8
erf 349
erf 4a
erf 12
De Peester Boerhoorn
Oorlogswoningen
Brinkweg 3
Peest e.o. verkennen
Boermarke Peest
Verenigingen Peest
Peest in bedrijf
Sponsors
Archief 2019
Archief 2018
Archief 2017
Archief 2016
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2012
Archief 2013
Archief 2011
Archief 2010
Archief 2008-09
Vermist/verloren
Contact
Zo vindt u Peest
Downloads

Historie van Peest
Oorlogswoningen

Woningen gebouwd tussen 1940 en 1945 

Tijdens de tweede wereldoorlog, hebben de Duitsers geprobeerd een vliegveld aan te leggen in Peest. Voor de manschappen werden een groot aantal gebouwen gebouwd. Deze zijn in de laatste dagen van de oorlog m.b.v. vliegtuigbommen vernietigd.
Ook zijn er een aantal gebouwen blijven bestaan, dit waren geen woningen, maar zijn later omgebouwd tot woonhuis. Deze huizen worden gekenmerkt door de dikke muren (ca. 60 cm breed)
Het beste te zien aan de brede vensterbanken. 

1-
De kleine brandweer kazerne, aan het eind/begin van de startbaan.
Nu Oude Norgerweg 2.
De eerste bewoners was de fam. Geerts, deze was landbouwer, tot een noodlottig bedrijfsongeval.
Hierna werd de hr. Geerts omgeschoold tot verkoper van kleding en stoffen.
Hij ging met paard en (omgebouwde) wagen bij de klanten langs.
Naderhand vertrokken ze naar Norg waar zij vanuit een winkel hun waren verkochten.
De nieuwe bewoners werden de fam. Achilles.

2 –
Radio peilstation:nu Brinkstukken 2
Werd door Geert Vos getrouwd met Bets de Zeeuw omgebouwd tot woning.
Deze vertrok later (1952) naar het waterpomp station (zie 6)
Hierna kwamen Henderik Venekamp en Aaltje Hartlief er wonen.
Toen deze in 1958 vertrokken naar langelaan 2, werd de woning als zomerhuis gebruikt o.a. door de fam. Bapecheck en fam. Divon.
Sinds vele jaren wordt het weer als vaste bewoning gebruikt.

3 -
Generator huisje:Schaapdijk
Na de oorlog in gebruik voor opslag bij de boerderij schaapdijk 4. De huidige eigenaren hebben het verbouwd tot een Bed en Breakfest huisje.

4-
Waterpompstation. Nu Zuidveldigerweg 4
Dit gebouw is door Geert Vos omgebouwd tot een woonhuis.Hier hebben Geert en Vrouw Bets , gezamenlijk met hun vier kinderen. Jan,Nieske, Dicky en Jannie vele jaren gewoond.
Later zijn ze vertrokken naar Norg, waar ze aan de Asserstraat een winkel zijn begonnen.
De woning was later in gebruik als tweede woning van dokter Sluiter uit Groningen.

5-

Landbouwloods :Nu Zuidveldigerweg 5,7,9Door de gemeente omgebouwd tot een drie eengezinswoningen. Hierin hebben vele gezinnen gewoond. Vanuit Peest o.a. Klaas Venekamp en Froukje, Jan Emmnes en Geertje, Tinus Vos en Hillie.De gemeente gebruikte de huizen soms voor voor woningzoekende die tijdelijk een woning moesten hebben. De laatste jaren zijn er weinig bewoners wisselingen meer.


 

 

 

 

6-
Konijnenschuur:Nu Zuidveldigerweg 3
Dit gebouw werd omgebouwd tot een dubbele woning, de eerste bewoners waren de fam. De Groot en Speelman.
De woning is later verbouwd door de fam. Timmer tot een woning voor één gezin. Zij hebben er tot ca. 1982 gewoond. Hierna kwam de fam. Hatzmann, in 1987 betrokken Klaas en Hennie Boelens de woning, daarna gingen er enige nazaten van hen er wonen.
Deze vertrokken later naar Assen. Het huis wordt nog steeds bewoond.

7-
Telefoon centrale:Nu hoofdweg 2 en 4
De eerste bewoners van Hoofdweg 2 was de fam. Boerhof. Bij het huis was een vijver, waarin o.a. Otters werden werden gehouden. Er ontsnapte nog wel eens een otter, deze zwom dan in het nabijgelegen Westerveen.
Hoofdweg 4, Eerste bewoners de fam. Biesman, daarna Gerrit Emmens en Jantje Huizing komende vanaf de boerderij hoofdweg 7.

8-
Ossenschuur?
Dit gebouw stond aan het Westerveen (Hitlerring in de volksmond)
Na de verbouwing kwam hier jachtopziener Philips te wonen, deze kwam uit Wageningen.
Hij was aangesteld door de beheerders van het toen rijk, van wild voorziene jachtterrein rond Peest.
Stropers hadden bij hem weinig of geen kans.
Nadat de familie Philips vertrokken waren, werd de woning als een soort wisselwoning bewoont door verschillende gezinnen.
De woning is eind vorige eeuw afgebroken

      
      De afgebroken woning (ossenschuur) aan Het Westerveen


 

 

 

 


 

P E E S T ons prachtige dorp in Drenthe