Welkom
Dorpsbelangen Peest
Agenda Peest
Waar stond ie
Van wie b'j der iene
Jeugd in Peest
Nieuw in Peest
Nieuws in Peest 2022
Nieuws in Peest 2021
Peest in de media 21
Wie wil?
Recepten
Man en muziek
Man en schapen
Man en Paard
Glasvezel Peest
woon-werkboerderij P
Verkeer in Peest
Verkeer in Peest 4
Natuur in Peest
Historie Peest
Peest e.o. verkennen
Boermarke Peest
Boermarke mededeling
Verenigingen Peest
Peest in bedrijf
Sponsors
Archief 2019
Archief 2018
Archief 2017
Archief 2016
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2012
Archief 2013
Archief 2011
Archief 2010
Archief 2008-09
Vermist/verloren
Contact
Zo vindt u Peest
Downloads

Boermarke Peest
 

de Boermarke

         

 


De boermarkes in Drenthe zijn al eeuwenoud de eersten vinden hun ontstaan in dertiende en veertiende eeuw. Het is aannemelijk dat de boermarke van Peest ook in die periode ontstaan is.
Het woord Boermarke is een samenvatting van boer(buur)schap en marke.
De boerschap was het laagste bestuursorgaan in de Landschap Drenthe maar wel eentje die het dagelijkse leven bepaalde in het dorp en het gebied eromheen: de marke.
Daarboven stond het kerspel, het dingspel en het allerhoogste de Etstoel bestaande uit de drost en 24 etten.

Het dagelijks bestuur van de boermarke Peest bestond meestal uit drie volmachten, de marke van Peest omvat 550 ha. Tot ver in de negentiende eeuw bestonden de markes nog uit grote onverdeelde woeste gronden, wel was elke eigengeërfde boer mede-eigenaar van deze gronden en had hij een of meerdere waardelen. Na de markescheidingen tussen 1834 en 1870 zijn toch nog verscheidene stukken grond en wegen in het bezit van de boermarkes gebleven. Vele boermarkes bleven de rol van belangenvereniging en of werktuigenvereniging vervullen. 

Ook in Peest is de boermarke een niet weg te denken begrip gebleven. De boermarke verhuurt nu nog het gezamenlijk jachtrecht van de boeren, van de opbrengst onderhoudt ze de wegen en tot eind vorige eeuw werden er nog diverse landbouwwerktuigen aangeschaft voor gezamenlijk gebruik.
De verhuur van de werktuigen wordt door
de volmachten geregeld.

 
 

De boermarke van Peest heeft er voor gezorgd dat Peest over een mooie ijsbaan beschikt en elk jaar met Pasen een paasvuur kan ontsteken. Ook heeft ze het leeuwenaandeel geleverd in het tot stand komen van het dorpshuis de Peester Mug. Een overduidelijk bewijs dat de boermarke van Peest nog midden in de gemeenschap staat en zich daar verantwoordelijk voor voelt.De volmachten van de Boermarke Peest zijn:

voorzitter
De heer G van Staalduinen
Veldweg 7, 9334 TM Peest
telefoon: 0592-613-756
mobiel: 06-27 02 43 70
E-mail: gerhardvanstaalduinen@hotmail.com


penningmeester
De heer W. Dussel 
Schaapdijk 7, 9334 TJ Peest
mobiel: 06-51 83 00 68
E-mail: willemdussel@hetnet.nl

secretaris
De heer M Rozenveld
Batinge 47 9331 KT  Norg
telefoon: 0592-86 08 47
mobiel:06-29 34 10 28
E-mail:maxgarden@live.nl

 
        Mededelingen van de Boermarke 2020 >>>

 

P E E S T ons prachtige dorp in Drenthe