Welkom
Dorpsbelangen Peest
Agenda Peest
Waar stond ie
Van wie b'j der iene
Jeugd in Peest
Nieuw in Peest
Nieuws in Peest 2022
Nieuws in Peest 2021
Peest in de media 21
Wie wil?
Recepten
Man en muziek
Man en schapen
Man en Paard
Glasvezel Peest
woon-werkboerderij P
Verkeer in Peest
Verkeer in Peest 4
Natuur in Peest
Historie Peest
De Lebstaok
Peest het ontstaan
Van Arends tot Prome
het Schepershoes
Schaapdijk 1
DBp 40 jr
jeugdherinneringen
herinneringen 13
bomen in 1990
Assercourant 1986
oud courantennieuws
Peest toen en nu
vliegveld Peest
naamgeving Peest
veldnamen Peest N
veentjes in Peest
Westerveen 2
Westerveen 1
stookhokken
huisslachtingen
De Jagershof
De olde witte
toneel in Peest
geheugen van Drenthe
anno Peest
rederijkerskamer
het werkhuis
erf 6
erf 8
erf 349
erf 4a
erf 12
De Peester Boerhoorn
Oorlogswoningen
Brinkweg 3
Peest e.o. verkennen
Boermarke Peest
Verenigingen Peest
Peest in bedrijf
Sponsors
Archief 2019
Archief 2018
Archief 2017
Archief 2016
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2012
Archief 2013
Archief 2011
Archief 2010
Archief 2008-09
Vermist/verloren
Contact
Zo vindt u Peest
Downloads

Naamgeving Peest


Rond 1300 wordt Peest al vermeld, maar uit archeologische vondsten is gebleken dat er bewoners waren voor onze jaartelling.

De naam Peest komt waarschijnlijk van
het Romeinse 'Piësta', wat varkensweide betekent.

 

Verklaring van straatnamen in Peest:
Met dank aan de Historische Vereniging Norch.

Namen voortgekomen uit ter plaatse geldende oude veldnamen:
Brinkstukken Percelen die grensden aan de brink, in dit geval aan de brink in Peest.
Hulligtenweg komt waarschijnlijk van het Drentse woord “hult” hetgeen betekent kuil, laagte; langs hulten en bulten, erg oneffen. De hultenweg, hulligtenweg was dus een weg naar of in de omgeving van erg oneffen land. Mogelijk zelfs dat de weg zelf vaak erg oneffen is geweest. In dit geval kan dit door de ligging in het stroomdal van het Oostervoortsediep (Norg) best het geval geweest zijn, vaak een natte toestand dus waardoor de weg vele kuilen en gaten kende.
Langelaan Deze naam spreekt voor zich en vraagt niet om nadere uitleg.
Schaapdijk Dijk waarlangs de schapen naar de heide werden gedreven. Te vergelijken met schapendrift, het woordje dijk zou erop kunnen wijzen dat deze drift in een enigszins natter gebied heeft gelegen.
Veldweg Een weg naar het achterliggende heideveld.
Westerveen Veen gelegen aan de westzijde van Peest. Rond deze veenplas zijn in tweede wereldoorlog een aantal villa’s gebouwd door de Duitsers ten behoeve van de officieren voor het ter plaatse in te richten vliegveld. De veenplas zelf is in die
tijd vergroot en heeft met enige verbeelding de vorm van een hakenkruis, in de volksmond wordt het Westerveen dan ook wel Hitlerring genoemd.

P E E S T ons prachtige dorp in Drenthe