Welkom
Dorpsbelangen Peest
Uitslag dorpsquiz
Nieuwsbrief dec 2021
Schotse avond
coronavirus
nieuwsbrief mrt 2020
Veiligheidsavond '20
nieuwjaarsvisite '20
Fam. geschiedenis
Uitnodiging 13-3-'20
seniorenmiddag '19
archief 2019
archief 2018
archief 2017
archief 2016
archief 2015
archief 2014
archief 2013
archief 2012
archief 2011
archief 2010
archief 2009
archief 2008
Agenda Peest
Waar stond ie
Van wie b'j der iene
Jeugd in Peest
Nieuw in Peest
Nieuws in Peest 2022
Nieuws in Peest 2021
Peest in de media 21
Wie wil?
Recepten
Man en muziek
Man en schapen
Man en Paard
Glasvezel Peest
woon-werkboerderij P
Verkeer in Peest
Verkeer in Peest 4
Natuur in Peest
Historie Peest
Peest e.o. verkennen
Boermarke Peest
Verenigingen Peest
Peest in bedrijf
Sponsors
Archief 2019
Archief 2018
Archief 2017
Archief 2016
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2012
Archief 2013
Archief 2011
Archief 2010
Archief 2008-09
Vermist/verloren
Contact
Zo vindt u Peest
Downloads

Dorpsbelangen Peest
Nieuwsbrief: september 2021
contact: dorpsbelangenpeest@live.nl


 
Peest september 2021
  

 

 

Nieuws van het bestuur 

Op 13 maart jl. organiseerde Dorpsbelangen Peest haar laatste activiteit in de Mug. Op het randje van wel-of-niet door kunnen gaan, hebben we kunnen genieten van Schotse verhalen, hapjes en drankjes. De hoop dat de Schotse Whisky sterker zou zijn dan het Corona-Virus bleek alleen ongegrond. Na die avond ging het snel, werden de activiteiten van DBP opgeschort en stopten ook de andere activiteiten in de Mug (zoals het klaverjassen, klootschieten etc.). Een lange periode van stilte & rust volgde. 

Inmiddels lijkt het einde van de gedwongen Corona-slaap in zicht. Als je in de stad loopt – zeker als het lekker weer is –, de terrasjes in Norg soms ziet, of naar de tribunes bij de F1 kijkt, lijkt het haast wel alsof we de draad en het “oude” normaal, maar dan in nieuwe vorm, weer opgepakt hebben. Als bestuur van DBP kijken we natuurlijk ook of we weer activiteiten kunnen gaan organiseren, maar het is nog niet eenvoudig voor DBP. Corona is niet weg, maatregelen nog van kracht, het controleren van Coronavaccinatiebewijzen is nog een dingetje, en de kwetsbaarheid onder onze leden een feit. We willen geen risico’s lopen. Zodra we denken dat we veilig en vertrouwd een activiteit kunnen organiseren, zullen we dat doen. Als jullie ideeën of suggesties hebben, dan horen we dat natuurlijk graag. 

Voor de vereniging duurt het ook (te) lang. Er spelen een aantal “statutaire” zaken, waar wij op een pragmatische manier mee om zijn gegaan. Zo is de algemene ledenvergadering al twee keer gepasseerd. Wij dachten dat er niet zoveel animo voor een ZOOM-bijeenkomst, waarin bovendien niet zoveel te bespreken is, zou zijn. Die hebben we dus niet gehouden. Dan zijn er bestuursleden voor wie de bestuurstermijn inmiddels is verstreken, maar zij zijn waarnemend aangebleven. Ook voor dit punt geldt dat als jullie ideeën of suggesties hebben (of het bestuur straks willen komen versterken), we dit graag horen. 

Voor de Mug duurt het ook wat lang. Een deel van de voorraad was niet meer houdbaar (en is weggegooid), en er is onderhoud nodig. Er komt een lijst met klusjes die opgepakt kunnen worden


.................................................................................

Activiteiten in de Mug

Er zijn weer activiteiten die plaats gaan vinden in de Mug, denk aan sjoelen, klaverjassen etc. Deze activiteiten kunnen plaats vinden mits ze zich aan de regels houden die opgesteld zijn voor sportkantines, horeca’s en dus ook ons dorphuis. De organiserende partijen zullen moeten controleren of er Coronavaccinatiebewijzen zijn. De acitiviteiten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van DBP, en wij als DBP gaan dan ook niet controleren op het naleven van de regels.

AED 

Wij zijn in contact geweest met de Gemeente Noordenveld voor de aanschaf van een AED.

Eindelijk ziet het erna uit om een AED te realiseren in Peest. Om in aannmerking te komen voor de subsidie moeten we aan een paar eisen voldoen.

We moeten in kaart brengen hoeveel burgerhulpverleners er in Peest zijn. En ook moeten we weten of je dan aangemeld bent bij Hartveilig Drenthe. Tevens moeten we een deel van de kosten voor eigen rekening nemen, dit mag ook door het opleiden van burgerhulpverleners.
 

We willen jullie dan vragen om een mail te sturen, met daar in de antwoorden op onderstaande: 

l Of je burgerhulpverlener bent?
l Of je aangemeld bent bij Hartvelilg Drenthe, zo nee of je dat dan wel wil?
l Of dat je een cursus wilt doen tot burgerhulpverlener.

Ook moeten we een centrale plek vinden in Peest waar de buitenkast kan komen te hangen, dit moet een punt zijn die 24/7 bereikbaar is en die ook voorzien is van stroom. Om deze kast bij de Mug te hangen is geen goede optie, aangezien dit niet centraal ligt in Peest. Als we geen andere plek kunnen vinden, hebben we helaas geen andere mogelijkheid. Hierin horen we ook graag jullie mening en suggesties.

     

  

We willen graag twee datums prikken om samen aan de slag te gaan, maar vrijwilligers kunnen ook op een ander moment aan de gang. Als jullie willen helpen (op een avond of een ander moment) ideeën of suggesties hebben, dan horen we dat natuurlijk graag.

Kluslijst de Mug 

Onderstaande activiteiten moeten nodig gebeuren bij de Mug:
 

l Onkruid maaien / wieden rondom de Mug
l Onkruid maaien / wieden op de parkeerplaats
l Onkruid maaien / wieden terras
l Split aanbrengen rondom fietsenklemmen
l Schoonmaken kozijnen
l Ramen lappen
l Schoonmaken deuren
l Leegmaken goten
l Schoonmaken goten
l Boeiplanken vastzetten
l Boeiplanken schoonmaken
l Boeiplanken terraszijde herstellen & verven
l Terrasdeuren vrij maken
l Terrasmeubels schoonmaken
l Grote schoonmaak binnnen
 

Veel van deze activiteiten vinden in de buitenlucht plaats, hiervoor hoeven we per 25 september geen 1,5 meter afstand meer te houden. 

De datums voor de klusjes: 

Donderdag 7 oktober, om 18:30 uur

Zaterdag 9 oktober om 13:00 uur 

Vele handen maken licht werk!

 ................................................................................
 Dorpsschouw

Dit jaar zal in oktober de dorpsschouw plaats vinden.Wij willen jullie bij deze vragen om zaken bij ons aan te dragen die bij de dorpsschouw moeten worden meegenomen. Het kan hierbij gaan om problemen die te maken hebben met het onderhoud van het openbaar groen, straatwerk, straatmeubilair, bebordingen en verkeersveiligheid, maar ook sociale vraagstukken zijn bedoeld voor de dorpsschouw.
Graag horen we jullie punten voor 1 oktober.

Afvalkraam 

De gemeente heeft besloten om ook 1x in de maand met de afvalkraam naar Peest te komen. Bij de afvalkraam kan je gratis kleine hoeveelheden afval, zoals elektrische tandenborstel, een emmertje puin, spaarlampen en nog meer kleine materialen inleveren. Hiervoor hoef je nu niet meer apart naar het brengstation.
De afvalkraam komt op de volgende data’s bij de Mug te staan.

21 september
19 Oktober
16 November
21 December
 

Bestuursleden

Michel Meindertsma, voorzitter, tel. 79 54 56
Hellen Been, secretaris, tel. 06 11 49 06 45
Marja Slagter, penningmeester, tel. 61 36 62 
Regina Bosma, lid, tel. 61 38 85
Riekje Geraedts, lid, tel. 61 41 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P E E S T ons prachtige dorp in Drenthe