Welkom
Dorpsbelangen Peest
Agenda Peest
Waar stond ie
Van wie b'j der iene
Jeugd in Peest
Nieuw in Peest
Nieuws in Peest 2020
Peest in de media 20
Wie wil?
Recepten
Man en muziek
Man en schapen
Man en Paard
Glasvezel Peest
woon-werkboerderij P
Verkeer in Peest 4
Natuur in Peest
Historie Peest
Peest het ontstaan
Van Arends tot Prome
het Schepershoes
Schaapdijk 1
DBp 40 jr
jeugdherinneringen
herinneringen 13
bomen in 1990
Assercourant 1986
oud courantennieuws
Peest toen en nu
vliegveld Peest
naamgeving Peest
veldnamen Peest N
veentjes in Peest
Westerveen 2
Westerveen 1
vredesgedicht
stookhokken
huisslachtingen
De Jagershof
De olde witte
toneel in Peest
geheugen van Drenthe
anno Peest
rederijkerskamer
het werkhuis
erf 6
erf 8
erf 349
erf 4a
erf 12
De Peester Boerhoorn
Oorlogswoningen
Brinkweg 3
Peest e.o. verkennen
Boermarke Peest
Verenigingen Peest
Peest in bedrijf
Sponsors
Archief 2019
Archief 2018
Archief 2017
Archief 2016
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2012
Archief 2013
Archief 2011
Archief 2010
Archief 2008-09
Vermist/verloren
Contact
Zo vindt u Peest
Downloads

Peeist 1995

Drents                       
                       

         

Peest 1995

Nederlands

Het regent
en de regen is de verbinding
tusken de zwaore wolken
en het zwaarte waoter van de Hitlerring

En nou ik niks meer zeggen kan
mien leeifde stoekend mit de tied
zeei ik de bomen meui en stom
gaffeln heur kapot naor God

Een haokenkruus, een fijigram
een waotermaark van bloud en   
  prikkeldraod
zo steeit het tusken ons
de allerleifste kent, bekent gien kleur

Vertel mij dan van bommen en van braand
van hel, van kogels en van vuur
wat ik niet weeiten kan
het gat wat ik niet begriepen kan
                                                  en

Wiederop de leegte van de es
een boom liekt op seldaoten
een jaoger tegen de vaole lucht. Dit laandis atlas van het onbegrepen woord

De akkers liggen in afgemeten rouw
te glenstern in de steile regen
gien kruzen en gien naomen
een kerkhof zunder zaarken

Ik bin te laot geboren
een monument van loos proberen
wat zal ik hum vertellen
as hij gien leeifde meer begriepen kan

Het regent en ik vraog
de regen of hij niet opholden wil
de leegte van de es keert nevel
en ik verschoel mij in de bomen
                                             en 

De dag lig dokig okergeel
verscholen tusken rijen bomen
het gruine leger vredig in gelid
het vooutvolk in de leite in carré

Hij lat hum wonen in de strubben
hij holdt hum nou verscholen
een aander leuit hum overlopen
hij deserteert van pien in mij

Een dooden waacht
bij wat hij veur mij was
de allerleeifste zöcht mij altied
verscholen  tusken bomen

As ik laank genog kiek
en mien aodem inhol
marcheren de bomen in paradepas
in slagorde oet de schoelJannie Boerema

 

Het regent
en de regen is de verbinding
tussen de zware wolken
en het zwarte water van de Hitlerring

En nu ik niets meer zeggen kan
de liefde stilstaand in de tijd
zie ik de bomen moe en stom
gaffelen zich kapot naar God. 

Een hakenkruis, een filigram
een watermerk van bloed en
  prikkeldraad
zo staat het tussen ons
de allerliefste kent, bekent geen kleur 

Vertel mij dan van bommen en van brand
van hel, van kogels en van vuur
wat ik niet weten kan
het gat in wat ik niet begrijpen kan
                                                  en

Verderop de leegte van de es
een boom lijkt op soldaten
een jager naast de vale lucht. Dit land
is atlas van het onbegrepen woord. 

De akkers liggen afgemeten en in rouwte glanzen in de regen
geen kruizen en geen namen
een kerkhof zonder zerken

Ik ben te laat geboren
een monument van loos proberen
wat zal ik hem vertellen
als hij de liefde niet begrijpen kan

Het regent en ik vraag
de regen of hij niet ophouden wilde
leegte van de es keert nevelen
ik verschuil mij in de bomen 
                                       en

De dag ligt dokig okergeel
verscholen tussen rijen bomen
het groene leger vredig in gelid
het voetvolk in de leite in carré 

Hij laat zich wonen in het bos
hij houdt zich nu verscholen
de ander liet hem overlopen
hij deserteert van zeerte en van mij

Een dodenwacht
bij wat hij was voor mij
de allerliefste zocht mij altijd
verscholen tussen de bomen 

Als ik lang genoeg kijk
en mijn adem inhoud
marcheren de bomen in paradepasin slagorde uit de schaduwJannie Boerema

tekst Jannie Boerema / beeldhouwwerk Ko Vester, 1995

      

P E E S T ons prachtige dorp in Drenthe